GDPR

A VIKTÓRIA BISZTRÓ ÉTEL-HÁZHOZSZÁLLÍTÁST IGÉNYLŐ VENDÉGEK ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

A Viktória Bisztró (Varga-Blaskó Kft.) az érintetteket az adatkezelések megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

 

Varga-Blaskó Kft. (a továbbiakban: Társaság)

Székhelye: 2112 Veresegyház, Hegyalja utca 24.Adószáma: 24924614-2-13

Cégjegyzék száma: 13-09-170108

 

Viktória Bisztró:

    - E-mail címek: info@viktoriabisztro/mailto:info@viktoriabisztro.hu és

    - Telefonszámok: +36 28385 241; +36 70 238 66 75; +36 70 211 1028

    - Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 45-47

 

Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) megnevezése, elérhetőségei:

Vargáné Blaskó Zsófia

Tel.: 06702111028 E-mail: info@viktoriabisztro.hu mailto:info@viktoriabisztro.hu

 

Társaságunk házhozszállítási tevékenységéből kifolyólag van szükség a házhozszállítást igénylő Vendégeink nevére, címére és telefonszámára.

Az adatkezelés célja: munkaszervezés, lebonyolítás, nem hivatalos (belső használatra szánt) statisztika célját szolgáló adatbázis kezelés, tudományos kutatásnak nem minősülő kutatáshoz/felméréshez kapcsolódó adatkezelés, valamint, hogy a Vendégeink biztosan megkapják a megrendelt ételt

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR jelenlegi határozata alapján a GDPR 6. illetve 9. cikkek szerint az adatkezelő jogos érdeke.

A tárolás helye: Digitálisan a Varga-Blaskó Kft. fileserverén. Papír alapon zárható szekrényekben.

Adatfeldolgozó: Viktória Bisztró alkalmazottai

Az adatkezelés ideje: utolsó aktív vásárlástól számított 1 év.

 

A Varga-Blaskó Kft., mint adatkezelő az érintettek személyes adatainak kezelésében a GDPR előírásait szigorúan szem előtt tartva komoly körültekintéssel jár el!

Társaságunk az érintettek részére az alábbi elérhetőségeken ad tájékoztatást az általa kezelt személyes adatokról és itt kérhető Társaságunk adatkezelésekkel kapcsolatos intézkedése is:

E-mail: info@viktoriabisztro.hu mailto:info@viktoriabisztro.hu (a „Tárgy" mezőbe érdemes beírni, hogy Adatkezeléssel kapcsolatos kérdés/észrevétel).

Postai cím: 2112 Veresegyház, Fő út 45-47.

 

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, személyes adataik helyesbítését, valamint személyes adataik - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kérhetik.

Az érintett kérésére Társaságunk tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Társaságunk a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. Ha Társaságunk által kezelt valamely személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett azt kéri. Törlés helyett Társaságunk zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Az érintettnek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Társaságunkkal, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az érintett ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Telefonszám: +36 1 391 1400E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu/